İZMİR İL KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ İLE GÖRÜŞTÜK

0
11

 

 alt

KADASTRO ÇALIŞANLARINI TEMSİLEN,

İZMİR İL KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜYLE GÖRÜŞTÜK

 

Kadastro İlçe Müdürlüklerinin tasfiye edilmesinin ardından, yeni oluşturulan İL KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİ, kurumsal yapılanmasını sürdürüyor.

Yeni oluşturulan müdürlüklerden biri olan İZMİR İL KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ’ne sendika şubemizce, 22 Haziran 2011 tarihinde bir nezaket ziyareti yapılarak, yeni yapılanma hakkında yetkililerden bilgi alınmıştır. 

•Görüşmede; Tapu ve Kadastro İzmir 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerde En Fazla Üye ile YETKİLİ SENDİKA olan sendikamızın bu yetkisi, aynı Bölge Müdürlüğüne bağlı İZMİR İL KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ için de geçerli olduğu, yetkililere anımsatılarak, KADASTRO ÇALIŞANLARI ile ilgili tesis edilecek her türlü iş ve işlem hakkında sendikamıza da bilgi verilmesi talep edilmiştir.

Özellikle tayin, atama, görevlendirme, nakil vs. gibi konularda daha şeffaf, hakkaniyetli ve demokratik bir işleyişin tesis edilmesi ve buna göre davranılması istenmiştir. Kadastro Çalışanlarının hakları, çıkarları, sorun ve talepleri konusunda,Sendikamızın TARAF ve onları temsile YETKİLİ olduğu, kurum yetkililerine iletilmiştir.

 

BANKA MAAŞ ÖDEME-PROMOSYON ANLAŞMALARI YENİLENİYOR

 

•Görüşmede tasfiye edilen İlçe Kadastro Müdürlüklerinin daha önceleri yapmış oldukları BANKA MAAŞ ÖDEME-PROMOSYON protokolleriyle ilgili yeni bir düzenleme yapılacağı bilgisi edinilmiş olup, İZMİR KADASTRO İL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yeniden düzenlenecek BANKA MAAŞ ÖDEME-PROMOSYON PROTOKOLÜ konusunda, Sendika Şubemizin de konuya taraf olduğu ve toplantı saatinin tarafımıza bildirilmesi talebimizi ilettik.

•Kurum yetkilileri ise toplantının 24 Haziran 2011 Cuma günü saat 14.00 de İzmir Kadastro İl Müdürlüğünde yapılacağını ve bu ihaleye sadece kamu bankalarının katılacağını söylediler.

 

•24 Haziran 2011 Cuma günü yapılacağı bildirilen toplantıya giden sendika Şube Başkanımız SERVET ERTAŞ ve Şube Sekreterimiz S.MUTLU ASLANÖZ; toplantıda sadece VAKIFLAR BANKASI Kemeraltı Şubesinin olduğunu görüp, bu duruma itiraz etmişlerdir.

•Şube Başkanımız SERVET ERTAŞ; “ihale şartnamesine uyulmayarak, sınırlı sayıda banka ihaleye çağrılmış olup, böylelikle promosyon miktarının artırılmasına da olanak bulunmamaktadır. Bu durum Kadastro Emekçilerinin aleyhine olacaktır.

 

Şayet bize rağmen böyle bir anlaşmada ısrar edilirse, bu hukuk dışı ve şaibeli anlaşmanın sendikamızca yargıya götürüleceğini” söylemiştir.

 

•Önerimiz üzerine, gerekli koşulların sağlanması için, toplantı gelecek haftaya ertelenmiştir. Banka Promosyon ihalesinin açık, şeffaf ve aleniyet ilkesine uygun şekilde yapılması ve kadastro çalışanlarına daha iyi olanakların sağlanması yönündeki ısrarımız üzerine, gereken çalışmalar başlatılmış, Şube Sekreterimiz S.MUTLU ASLANÖZ’ün de görev aldığı 3 kişilik komisyon kurularak, 27 Haziran 2011 Pazartesi yeni bir şartname hazırlanacaktır. Komisyon banka sayısı ile tekliflerin de artırılması için, toplantıya daha fazla bankayı davet edecektir.

 

•Banka Promosyon ihalesine, bankalar kapalı zarf usulü teklif verecek, bu teklifler komisyonca açıldıktan sonra, en yüksek 3 teklif sahibi bankanın yetkilileri toplantıya çağrılarak, sözlü açık artırmaya gidilecektir. Açık artırmada en yüksek rakama çıkan banka ile anlaşma sağlanarak, toplam 38 aylık Maaş ödeme ve Promosyon anlaşması yapılacaktır.

 

Tüm bu çabalar, elbette ki çalışanlara en iyi olanakların kazandırılması içindir.

Sendikal mücadelemize katkı ve desteği ile güç katan, tüm üye ve işyeri temsilcisi arkadaşlara teşekkür ediyoruz.

           Kadastro Emekçilerine saygı ile duyurulur…

 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here