İzmir Şube’den Sendikal Eğitim

0
16

YAPI YOL SEN İZMİR ŞUBESİ, İŞYERİ TEMSİLCİLERİ VE ÜYELERİNE YÖNELİK SENDİKAL EĞİTİM ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

alt

Yapı-Yol Sen İzmir Şubesi olarak; 19 Kasım 2011 Cumartesi günü, M.M.O Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde, işyeri temsilcilerimiz ve aktivist üyelerimize yönelik bir SENDİKAL EĞİTİM etkinliği düzenledik.


Sendikal mücadelede eğitim ve örgütlenmenin önemine vurgu yapan Şube Başkanımız Servet ERTAŞ’ın açılış konuşmasının ardından, eğitim etkinliğine geçildi.

Eğitim Sen Eğitim Uzmanı Dr. Erkan AYDOĞANOĞLU’nun hazırladığı “Sendikalar ve Sınıf Mücadelesi Tarihi” , “İşyeri Örgütlülüğünün Önemi ve İşyeri Temsilcilerinin Rolü” konulu eğitim materyallerinden yararlanılarak yapılan eğitim etkinliğinin öğlenden önceki oturumda, Eğitim Sen İzmir 6 Nolu Şube Başkanı Duran SINACI ve Şube Sekreteri Metin DEMİREL eğitimci olarak katkı sundular. (Değerli katkıları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz)

Öğlen yemeğinden sonraki oturumda ise “İletişim ve Örgütlenme Stratejileri” konusunda eğitimci Elif ÇUHADAR, “insanlar arasında etkili iletişimin nasıl sağlanacağı ve sendikal örgütlenme çalışmalarında iletişim tekniklerinden yaranılması” konusunda etraflı bir sunum yaptı. Öğlenden sonraki oturumun son bölümünde ise,halen SES İzmir Şubesinin hukuksal danışmanı-avukatıolan ve daha önce de KESK’e bağlı bir çok sendikanın da avukatlığını yürütmüş olan idari hukuk alanında deneyimli hukukçulardan Av. Hasan Hüseyin EVİN; “Hukuksal Mücadele ve Temel İdari Hukuk Bilgisi” konusunda bir sunum gerçekleştirdi. (Değerli katkıları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz)

Eğitim etkinliğine 30 civarında Yapı-Yol Sen İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, İşyeri Temsilcileri ve aktivist üyelerinin yanı sıra, KESK’e bağlı diğer sendika şubelerinden de katılanlar oldu. Eğitimcilerin sunumlarının yanı sıra, eğitime katılanların da güncel sendikal ve siyasi konularda görüş ve önerilerini sunduğu etkinliğin, şube üyeleri ve işyeri temsilcilerince çok yararlı bulunarak periyodik aralıklarla yinelenmesi talebi, Yapı Yol Sen İzmir Şube Yönetim Kurulumuzca da benimsendi. Emekçileri bilinçlendirme ve bilginin paylaşılmasına yönelik bu tür etkinlik ve sendikal eğitimleri, olanaklarımız ölçüsünde düzenlemeye devam edeceğiz.

Eğitim etkinliğinin bitiminin ardından verilen dinlenme arasından sonra da, Yapı Yol Sen Genel Merkezi tarafından düzenlenen “KAMU SEKTÖRÜNDE GÜVENCESİZ ÇALIŞMA” konulu bir PANEL gerçekleştirildi.

Sendikal Eğitim Etkinliğimize katılan ve her düzeyde katkı sunan herkese; ilgi, duyarlılık ve emekleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here