TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİV ÇALIŞANLARININ SAĞLIK TARAMASI VE SORUNLARINA İLİŞKİN SENDİKAMIZIN GİRİŞİMLERİNDEN SONRA GENEL MÜDÜRLÜĞÜN KONU HAKKINDA YAZISI EKTEDİR.

0
22

Sayı        : 2015-115/0744                                                                                               03.09.2015                                                     

Konu       :  Arşiv Çalışanları Sağlık Taraması

 

TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Sendikamız Yapı Yol Sen yapmış olduğu işyeri ziyaretlerinde ve üyeleri ile yaptığı toplantılarda arşivlerde görev alan personelin çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını gözlemlemiştir.  

Bildiğiniz üzere arşiv çalışanlarının çalışma ortamları genel olarak eski evrak ve yazışmaların bulunduğu, nemli, güneş almayan ortamlardır. Çalışma ortamından kaynaklı olarak çeşitli hastalıklar ( Kağıt malzeme üzerinde biriken tozlardan kaynaklı oluşabilecek mikroskobik canlıların yol açtığı alerjik deri hastalıkları, nemli ve tozlu ortamdan kaynaklanan solunum yolu hastalıkları) Arşiv çalışanlarının sağlığını tehdit etmektedir. Bu sebeple gerek kanunlar gerekse de genelge ve yönetmelikler yayımlanarak arşivde çalışanların çalışma usul ve esasları belirlenmiştir.

31/08/2015 günü Yapı Yol Sen Genel Merkezi olarak tapu ve kadastro çalışanlarının sorunları ile ilgili olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili Gökhan KANAL Bey ile bir görüşme gerçekleştirilmiş olup bu görüşme sonucunda arşiv memurlarının periyodik sağlık kontrollerini yapılması ile ilgili görüş alış verişinde bulunulmuştur.

            Bildiğiniz üzere 20/06/2012 tarih 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 23/07/1965 tarih ve 12056 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bilindiği üzere özelde kurum arşivlerinin fiziki standartları TKGM Arşiv Dairesi Başkanlığı’nın 26/06/2012 tarih 1730 sayılı genelgesi usul ve esaslarınca düzenlenmekte olup TKGM Arşiv Dairesi Başkanlığı’nın 26/06/2012 tarih 1730 sayılı genelgesi Madde 12’ de çalışan personelin çalışma koşulları belirtilmiştir. Madde 12 (5) Arşivde görevlendirilecek personellerin alerjik rahatsızlığı bulunmamalıdır ve (6) Arşivde görevlendirilecek personelin sağlık kontrolleri periyodik olarak yaptırılmalıdır şeklinde belirtilmiştir.

            Kurum bünyesinde arşivde görevlendirilmesi yapılan personelin;  hijyen açısından ihtiyaç duyduğu malzemelerin tedarik edilmesi, alerjik rahatsızlığı bulunanların tespit edilmesi, sağlık kontrollerinin periyodik olarak yapılması, konusunda çalışmaların yürütülmesi, sorunun çözümü konusunda sendikamızın 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümlerince yasal süresi içerisinde yazılı olarak bilgilendirilmesini, arz/rica ederiz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here