Kobani’de Yaşanan Katliama Karşı İnsanlığa Ses Veriyoruz! Eylem/Etkinlikler-Grev Hk.

0
15

Uluslararası emperyalist güçlerin Ortadoğu’ya ilişkin planlarının maşası olarak devreye soktukları IŞİD çeteleri günlerdir ağır silahlarla saldırdığı, mahallerine kadar girdiği Kobane’de yeni bir soykırıma imza atmak üzerdir.  Dört bir tarafı çevrilen Kobane halkı ise her türlü imkânsızlığa rağmen tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen IŞİD vahşetine karşı, insanlığın geleceğini belirleyecek tarihi bir direnişi sergilemektedir. Bugün Kobane’de emperyalizmin ve işbirlikçilerinin beslediği IŞİD’e karşı verilen onurlu direniş, karanlığa karşı verilen bir insanlık direnişidir. Ortadoğu’da insanlığa yeni ve ilerici bir ufuk açma direnişidir.

Öte yandan son iki günde yaşanan gelişmeler Koalisyon güçleri ve AKP hükümeti arasında Kürt halkının demokratik kazanımlarının ortadan kaldırılması temelinde örtülü bir anlaşmaya varıldığı ve bu anlaşmanın IŞİD üzerinden hayata geçirilmek istendiği kanısını daha da güçlendirmiştir. Her gün kardeşi, akrabası, komşusu boğazlanan Kürt ve Türk halkının beklediği çözüm süreci, savaş politikalarıyla yok edilmekte, her yer yangın yerine çevrilmekte, halkları, AKP politikalarına biat etmeye zorlamak için savaş kışkırtılmaktadır.

 

Bilindiği üzere IŞİD’le gericilik akrabalığını sürdüren AKP’nin tekçi zihniyetiyle, yaşam biçimimize müdahale ederek, kendinden başka hiç kimseye, hiçbir farklılığa yaşam hakkı tanımadığı Gezi Direnişi sürecinde tüm açıklığı ile görülmüştür. Dün ağaçları, doğayı katleden,  yaşam alanlarımızın tüm hücrelerine müdahale ederek bizleri emek düşmanı-gerici düzenlerine biat ettirmeye çalışanlar bugün Kobane’de yaşanan vahşete karşı sessiz kalmamızı beklemektedir. AKP iktidarı,  IŞİD’i ülkemiz içinde emekçiler üzerinde baskıyı daha fazla arttırmanın, aracı olarak kullanmak istemektedir. Bunun için Kobani’de yaşanan vahşete karşı tepkisini ifade edenleri hedef alan saldırılar tüm hızıyla sürmekte, IŞİD’in yerli işbirlikçileri ile ortak yapılan saldırılarda linç kültürü hayata geçirilmektedir.

 

Kısacası IŞİD artık bir dış tehdit değil AKP’nin toplumsal muhalefeti sindirmek, korkutmak, baskı altına almak için kullandığı bir araçtır. Artık AKP’nin izlediği politikalar sayesinde IŞİD cepheyiAdana’ya, Malatya’ya,  Diyarbakır’a, İstanbul’a, Batman’a, Ankara’ya açmıştır. Artık IŞİD AKP demektir. IŞİD AKP gericiliğinin, mezhepçi, tekçi politikalarının, faşizmin kendisidir.

 

Her geçen gün geriye dönülemez tahribatlar oluşturan, halkları birbirine düşman eden savaş politikalarının, emekçilere, insanlığa ve halklarımıza hiçbir yararı yoktur. Emekçilerin savaştan çıkarı yoktur! Emekçiler, savaş politikalarından yana olamaz, Kobane’de ölüm-kalım mücadelesi verenlerin katliamına sessiz kalamaz. Çünkü bugün sadece Kobane değil eşit, özgür, demokratik bir ülkede barış ve kardeşlik içinde yaşamak isteyen herkes abluka altındadır.


İçeride çözüm sürecinin sona erdirilmesi, iç savaş riskinin adım adım büyütülmesi, yeni Roboskiler, Sivaslar yaşanmasına neden olacaktır. Bu savaş kışkırtıcılığı karşısında AKP’nin savaş politikalarına dur demek emekçiler için tarihi bir görevdir.  Emekçiler bu ülkenin kadim halklarının çocukları olarak bu topraklarda kardeşliğin ülkesini kurmak ve eşit-özgür bir şekilde yaşamanın kavgasını vermelidir. Aksi halde kazanan gericilik ve faşizm, kaybeden ise insanlık olacaktır.

 

            En başından beri savaşa karşı barışı, emperyalizme karşı bağımsızlığı, faşizme karşı demokrasiyi, baskılara karşı özgürlüğü, ırkçılığa ve şovenizme karşı halkların kardeşliğini ilke edinen konfederasyonumuz elbette ki bu tarihi görevin gereğini yerine getirmekte tereddüt etmeyecektir.

 

Bunun için;

1-       08.10.2014 Çarşamba günü (bugün), tüm yurtta saati ve yeri şubeler platformlarımız tarafından belirlenecek olan, tüm emek ve demokrasi güçlerinin en geniş katılımının sağlandığı  “yürüyüşler, alan tutma-oturma eylemleri vb. eylemler hayata geçirilecektir.

2-      09.10.2014 Perşembe günü (yarın);  “Savaş Tezkeresi Kaldırılsın! Gerici IŞİD çetelerine değil, Kobane’de ilerici insanlığa her tür insani destek verilsin! Yeni Roboskiler, Şengaller, Sivaslar yaşanmasın!” talepleri ve “SAVAŞI DURDURALIM” şiarı ile hizmet üretiminden gelen gücümüz kullanılarak GREV’e çıkılacak,  emek ve demokrasi güçleriyle birlikte alanlarda olunacaktır.

 

Bu zorlu süreçte tüm örgütümüzün, AKP’nin ülkemizi içte ve dışta savaşa sürüklemesine karşı “Bir savaşta sadece insanlar ölmez, insanlık da ölür. Sessizlik saf tutmaktır, bizim safımız insanlıktır” ilkesinden hareketle,  “İNSANLIĞA SES VERİYORUZ!” şiarı ile üzerine düşen sorumluluğun gereğini yerine getireceğine yürekten inanıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. 

YAPI-YOL SEN YÜRÜTME KURULU

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here