GENEL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI

0
2

alt

 

           Genel Temsilciler Kurulu Toplantısı 18-19 Haziran 2011 tarihinde, 40 Temsilcinin katılımı ile gerçekleşmiştir.

 

           Yapılan toplantının verimli olduğu ve bu toplantının örgütlenme ve sendikal bilincin geliştirilmesi açısından verimli olduğu vurgulandı.

 

            Merkez Yönetim Kurulunun hazırlamış olduğu program taslağı detaylı bir şekilde tartışıldı.

  

            Toplantı sonucunda, işyeri sorunları ve önümüzdeki sürece ilişkin öneriler aşağıdamaddeler halinde yazılmıştır.

 

 

  • Şube ve Merkez Genel Kurullarının yeterince verimli geçmediği, iyi kurgulanmadığı,
  • Siyasal süreç değerlendirilmesi yapılırken, Emek Demokrasi ve Özgürlük Blokunun seçim başarısı vurgulanmış ayrıca AKP’nin oy oranının arttırmasının önümüzdeki süreçte emek örgütleri ve toplumsal muhalefet üzerinde kurduğu baskıyı arttıracağı değerlendirilmiş,
  • Sendikanın kısa ve uzun vadeli çalışma programları hazırlanması,
  • 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde İl Afet Acil Durum Müdürlükleri ve Sivil Savunma Müdürlükleri önünde çalışanların sorunlarıyla ilgili merkez ve şube düzeyinde basın açıklamaları düzenlemesi,
  • Örgütlenme, Tis, Eğitim ve Basın-Yayın, Kadın komisyonlarının ve ihtiyaç duyulan işyeri komisyonlarının oluşturulması,
  • Eğitim ve Örgütlenme çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanacak görsel ve basılı yayınların hazırlanması, uzaktan eğitim, internet bülteni konularında çalışmalar yapılması,
  • Örgütlenme konusunda kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi,
  • Kurumlarımızda çalışan güvencesiz taşeron işçilerinin örgütlenmesi için çalışma başlatılması,
  • Kurum sorunları üzerinden örgütlenecek en az bir günlük iş bırakma eyleminin hazırlıklarının başlatılması, altı ay içinde bu eylemin gerçekleştirilmesi,
  • TİS sürecinde yürüyüş kolları üzerinden Ankara merkezli bir eylem yürütmesi konusunda KESK’e öneride bulunulması,
  • Ana dilde kamu hizmetinin hayata geçirilebilmesi için KESK Genel Kuruluna önerge sunulması,
  • Üyelerimizin maaşlarının ek ödeme, özel hizmet tazminatı vb. kalemlerinin taban maaşına yansıtılarak emeklilik kesintilerine dahil edilmesi için TİS sürecinde talep edilmek üzere KESK’e öneri sunulması konuları kararlaştırılmıştır.

 

  • altalt

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here