Ana Sayfa Şubeler

Şubeler

Değerli basın emekçileri
Sendikamız Yapı Yol Sen Köprü ve Otoyolların özelleştirilmesi gündeme geldiği tarihten itibaren Köprü ve Otoyolların özelleştirilmesine karşı çıkmış olup birçok eylem ve etkinlik yapmıştır.Bundan sora da bu eylem ve etkinliklerine devam edecektir.AKP Hükümeti yerli ve yabancı sermayeye hizmette kusur etmezken, buna karşın ülkenin yoksul emekçi halkının haklarını birer birer elinden alma konusunda istikrarlı davrandı. Bu istikrarını özelleştirme konusunda da sürdüren AKP, 1986 yılından bu yana yapılan özelleştirmelerin yüzde 80’ini tek başına iktidar olduğu 2002–2012 dönemde gerçekleştirerek bu alanda kırılması zor bir rekora imza atmıştır.
 Yine Bilindiği üzere Köprü ve Otoyolların özelleştirilmesi ise bir süredir gündemdedir. Karayollarından yapılan açıklamaya göre bu yılın 8 aylık bölümünde köprü ve otoyollardan geçen araç sayısı 239 milyon 453 bin 989 olurken, bu araçlardan elde edilen gelir 536 milyon lirayı geçmiştir. Bu gelirlerin 138 milyon 682 bin 249 lirası Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden elde edilirken, 397 milyon 390 bin 789 lirası ise otoyollardan sağlanmıştır. Köprü ve otoyollar bugüne kadar bizden toplanan vergilerle yapılan yatırımlar sonucunda çok ciddi bir gelir kapısı haline gelmiştir. 
Özelleştirme uygulaması ile ilgili son teklif tarihi 31/10/2012 olarak belirlenmiştir. Hükümetin bu özelleştirmeden beklediği tahmini gelir ise 6 milyar dolar civarındadır. Özelleştirilmesi gündemde olan köprü ve otoyollardan sadece son 10 yılda 4,5 milyar gelir elde edilmiştir.Köprü ve otoyollardan son 10 yılda geçen araç sayısı % 76 artış gösterirken gelir artışı ise% 250 civarında gerçekleşmiştir.Köprü ve otoyollardan elde edilen gelir sürekli ve düzenli bir biçimde artış gösterirken hükümetin köprü ve otoyolları hangi mantıkla satmaya çalıştığını anlamak mümkün değildir.Gerçi biz sebebini tahmin edebiliyoruz. Bütün özelleştirmelerde olduğu gibi yine amaç kar eden işletmelerin yandaşlara peşkeş çekilmesidir. Bilindiği üzere köprü ve otoyollarda daha önceden gişe geçişlerinde kullanılan nakit para yerini zamanla Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Kartlı Geçiş Sistemi (KGS) ‘ ne geçiş yapılmıştı. Sendikamız Yapı Yol Sen OGS ve KGS sistemine yönelik eleştirilerini yine o günlerde kamuoyu ile paylaşmıştı. Teknolojik yenilikleri rant kapısı haline getirmeyi alışkanlık haline getiren hükümete inat bu ve benzeri uygulamaların halkımızın yararına kullanılması gerektiği noktasında görüş bildirmişti.
Bugün ise yeni bir sistem olan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile karşı karşıyayız. HGS Projesi şu an itibari ile sürücülerin cebinden para çıkarmanın AKP hükümetince geliştirilmiş yeni bir yöntemi olmanın dışında aynı zamanda Otoyol ve Köprülerin özelleştirilmesi yolunda atılmış adımlardan biridir. İlgili Bakanlık HGS projesini  topluma ‘Köprüden geçişleri ucuzlatacak’, ‘Trafiği rahatlatacak’, ‘Akıllı ve Teknolojik  bir proje olacak’ şeklinde  tanıttı. Sendikamız Yapı Yol Sen ise HGS projesinin sürücülere ve topluma getireceği ek yükümlülükler noktasında topluma bilgi vermeyi amaçlıyor.
HGS sistemi Hızlı Geçiş Sistemi değil Hızlı Geçiş Soygunudur. HGS sisteminde kullanılacak kartlardan alınan kart ücretleri de kaldırılmalıdır.
HGS gişelerinden ilk etiket/kart alımlarında hesaba en azyatırılması gereken ücretler 1. sınıf araçlar için 30 lira, 2. sınıf araçlar için 37 lira, 3. sınıf araçlar için 53 lira, 4. sınıf araçlar için 67,50 lira, 5. sınıf araçlar için de 81,50 lira olarak belirlenmiştir.
Kart bakiyesinin geçiş ücretini karşılamadığı durumlarda HGS abonelerine, geçişten sonra 7 gün içerisinde hesaplarına para yatırmaları durumunda cezai işlem uygulanmayacak. Ayrıca HGS abonesi olmadığı halde HGS gişelerinden geçiş yapan sürücüler de 7 gün içerisinde abone oldukları takdirde herhangi bir cezai işleme tabi tutulmayacak denilmektedir.Şu anda kullanımda olan KGS kartlarının ne olacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmamıştır.  Para vererek aldığımız KGS kartlarının teslimi durumunda ödenen paraların iadesi yapılmalıdır. Başka türlüsü Deli Dumrulluktur.
Kart limiti 30TL altında olana ‘UYARI’ mesajı gelecek , kart limiti  30TL’nin altına olana ‘Hoş geldin Kara Liste ! ‘
Yasal süre içinde yeterli parayı yatırmayan sürücünün aracına kaçak geçiş muamelesi yapılacaktır.
Yukarıda belirttiğimiz HGS Hızlı geçiş sistemi Karayolları Genel Müdürlüğünde bir ekrandan takip edilmektedir. Esasen bu görev Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilmelidir. Hatalı ve Sorunlu geçişlerde bilgi verilmemektedir. Sisteme yükleme yapan da sistemin işletmesini yapan da aynı firmadır. Karayollarının sistemde denetimi yoktur. Değerli basın emekçileri, Sevgili HalkımızYukarıda da ifade ettiğimiz ve gerek Karayollarının gerekse de TÜİK’in verilerinde rahatlıkla anlaşılacağı üzere Köprü ve Otoyollar zarar eden kurumlar değildir. Karayolları Genel Müdürlüğü özelleştirme öncesinde gişe memurlarını gözden çıkarmıştır. Yıllardır bu yolları yapan ve denetleyen ulaşımın sağlıklı bir şekilde sağlanması için kendi canı pahasına gecesini gündüzüne katarak çalışan işçisi memuru bütün karayolu çalışanları hükümet tarafından gözden çıkarılmıştır. Sendikamızın örgütlü olduğu Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık  600 civarında  gişe memuru arkadaşımız çalışmaktadır ve bu arkadaşlarımız her gün işlerine bugüne acaba başımıza ne gelecek tedirginliğini  yaşamaktadırlar.
Karayolları Genel Müdürlüğü özelleştirme öncesinde 224 adet gişe memurunun kadrosunu  memur kadrosu olarak değiştirmiştir. Bunlardan 95  gişe memurunun  tayini çıkarmak için işlemlere başlamıştır.
Bildiğiniz gibi yakın bir zamanda köprülerde satılacaktır. İhaleye girmeye yeterlilik kazanan 5 yandaş sermaye grubundan hangisinin elinde kalır bilinmez ama bizleri ve halkımızı kötü sürprizler beklemektedir. 3. Köprü yapımı için çalışmalar da başladı biliyorsunuz. ‘Ağaçları’ , ‘Ormanları’ ‘Doğayı’ çok seven büyüklerimiz, ormanlarımızı 3. Köprü için kesmektedir. 3. köprünün geçtiği güzergâh üzerinde bulunan  arsalar  rant çevreleri tarafından kapatılmıştır. Daha henüz kamuoyuna yansımayan 4. Köprü ve İpek Yolu Projesi ceplerinde hazır beklemektedir.
Değerli basın emekçileri, Sevgili Halkımız
Köprü ve Otoyol çalışanlarının onurlu, direngen ve haklı sesi olan sendikamız YAPI YOL SEN olarak  ifade etmek isteriz ki  karayolu çalışanları , HGS’ye  ve özelleştirmelere karşıdır.HGS demek, özelleştirme demektir. Özelleştirme demek  mal transferinin de daha pahalı yapılması demektir ki bu durumda vatandaşın   cebinden  daha fazla para çıkması demektir.Köprü ve Otoyolların özelleştirilmesi en az çalışanlar kadar bu hizmeti alacak olan vatandaşımızı etkileyecektir.
Değerli basın emekçileri, Sevgili Halkımız
Yapı Yol Sen Sendikası olarak yukarıda belirttiğimiz gibi Köprü ve Otoyollar Halkımızın vergileri ile alın teri ile yapılmıştır.
Bayramlarda ve hükümetin önemli gördüğü günlerde bize bir lütufmuşçasına bahşedilen köprü geçişlerin ücretsiz olmasına ilişkin uygulama bir lütuf değil haktır.
Karayolları çalışanlarının onurlu sesi olan sendikamız Yapı Yol Sen kuruluşundan bugüne değin özelleştirme politikalarına karşı durmuş olup bugün de köprü ve otoyolların özelleştirilmesine karşı durmaktadır. Yapı Yol Sen Sendikası İstanbul Şubesi olarak Ekim ayı içinde Köprü ve Otoyolların özelleştirmesine karşı tepkimizi göstermek bu konuda halkımızı bilgilendirmek için için eylem ve etkinliklerimiz olacaktır.
Değerli Basın Emekçileri , Sevgili Halkımız
Halkımızın sırtından kazanç elde etmeyi alışkanlık haline getiren AKP Hükümetinin bu uygulamasına hep birlikte karşı çıkalım. Talebimiz bizden toplanan vergilerle yapılan köprülerin ücretsiz olmasıdır. Herkesi bu mücadelede yer almaya ve sendikamızı desteklemeye çağırıyoruz.
   Yapı yol sen Sendikası olarak diyoruz ki !
DAHA GÜVENLİ BİR ULAŞIM İÇİN.İŞÇİ VE EMEKÇİLERİN HAKLARI İÇİN.BİZİM VERGİLERİMİZLE İNŞA EDİLEN KÖPRÜ VE OTOYOLLARIN YANDAŞLARA PEŞKEŞ ÇEKİLMEMESİ İÇİN. KÖPRÜ VE OTOYOLLARI KULLANAN HALKIMIZIN ÖZELLEŞTİRME SONRASINDA ÖDEYECEĞİ HERFAZLA KURUŞ İÇİN.KÖPRÜ VE OTOYOLLARDAN ELDE EDİLEN GELİRİN BİRKAÇ YANDAŞ PATRONA DEĞİL DE HALKIMIZ YARARINA KULLANILMASINI DOĞRU BULDUĞUMUZ İÇİN. DAHA UCUZ MAL VE İNSAN TRANSFERİ İÇİN.
TALEPLERİMİZÇALIŞANLARA İNSANCA YAŞANCAK BİR ÜCRET VERİLSİN ÇALIŞMA KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLSİN.ÖZELLEŞTİRMELER DURDURULSUN.KÖPRÜLER ÜCRETSİZ OLSUN.GÜVENLİ UCUZ VE YAYGIN BİR ULAŞIM AĞI KURULSUN.
YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ.