Afad Emekçilerinin Taleplerinin Takipçisi Olacağız

Sendikamız Merkez Yürütme Kurulu, Şube Başkanlarımız  İş yeri temsilcilerimiz ve  üyemiz olan AFAD Emekçileriyle 06/03/2021 tarihinde zoom üzerinden gerçekleştirdiğimiz toplantıda Afad emekçilerinin yaşadığı sorun ve çözüm önerilerimizi değerlendirdik.

Bu bağlamda başta AFAD emekçilerinin yıllardır alamadıkları özlük haklarına ve iş yeri sorunlarına  ilişkin aşağıdaki gündem maddelerine değinilmiştir.

 

1) Fazla Çalışma Ücretleri zamanında ödenmeli, Eğitim ve yurt dışı görevlendirmelerinde adaletli davranılmalı bu tür ücretli görevlendirmeler idare tarafından çalışanlara karşı koz olarak kullanılmamalı.  Pandemi döneminde yüz yüze yapılan eğitimler, eğitmenler ve eğitim alanlar acısından bir halk sağlığı sorununa dönüştüğünden bu dönemde yüz yüze eğitimlere ara verilmelidir. Afet Bilinci Eğitimleri başta olmak üzere, tüm eğitim faaliyetlerinde ülke genelinde  uygulama birliği ve standart oluşturulmalıdır.

2) AFAD Personelinin Lojman Sorunu

Afet durumunda olaya etkin ve hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesinin öncelikli koşulu müdahale edecek personelin ve ailesinin güvende olmasıdır. Bu geçerlilikten hareketle kurum personeline ya lojman tahsis edilmeli ya da toplu olarak ikamet edebilecekleri konutlar gösterilmelidir. Aynı zamanda servis sorunu olan illerde servis konularak bu sorun çözülmelidir.

3) İş Güçlüğü Zammı – İş Riski Zammı

Tüm AFAD emekçileri, yaptıkları işin gereği olarak  İş Güçlüğü Zammı- İş Riski zammı almalıdır. Ayrıca Fiili Hizmet Süresi Zammından yararlandırılmalıdırlar.

 4) Görevde Yükselme Sınavı

Kurumun yapmış olduğu sınav sonrası yapılacak mülakat da mutlaka kamera kaydı altına alınmalı, mülakat esnasında sendikamız gözlemci olmalıdır. Ve bundan sonraki yapılacak sınavlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 3. Maddesinde kanunun temel ilkesi gereği  “Sınıflandırma” “Kariyer” ve “Liyakat” tanımlarına uyulmalıdır. Bu temel ilkeler kapsamında ve doğrultusunda AFAD emekçilerine, yaptıkları işlerle bağlantılı olarak, gerekli kadroların ihdas edilmesi ve görevde yükselme sınavlarının belli aralıklar ile düzenli olarak yapılması sağlanmalıdır.

6) Personel Yetersizliği

Birçok İl Müdürlüğü ve Birlik müdürlüğünde yeterli personel olmadığından çeşitli aksamalar meydana gelmektir. Bu durumun çözülmesi için liyakata uygun alım yapılmalıdır.  Arama Kurtarma teknisyenlerinin 12/36’lık vardiya düzeninden vazgeçilip 24/72’lik vardiya sistemine  geçilmesi çalışanların performansları ve çalışma güvenlikleri açısından çok daha verimli olacaktır.

 

7) Giyecek ve Yemek Sorunu

Ayrıca zorlu koşullarda çalışan AFAD emekçilerine yapılacak iş kıyafeti yardımı belirli periyotlarla değil ihtiyaca ve çalışma durumlarına göre belirlenmelidir. Her ünvana kendi çalışma koşullarına göre ayrı kıyafet verilmelidir.  

Mesai kavramı gözetmeden kurum içinde ve afet anında 7/24 çalışan AFAD emekçilerine  devlet memurları yiyecek yardımı yönetmenliğinin ilgili tüm maddeleri  AFAD emekçileri içinde uygulanmalıdır.