3 Aralıkta Alanlardayız

3 Aralık’ta Eşitlik, Özgürlük, Adalet ve Barış İçin Alanlardayız! Emek ve Demokrasi Güçleri olarak  3 Aralık 2011 tarihinde AKP’nin baskıcı, otoriter ve antidemokratik uygulamalarına karşı; -Özel Yetkili Mahkemelerin ve TMY’nin kaldırılması … Read More

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİNE

Sendikamız Yapı-Yol Sen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca 07 no.lu Hizmet Kolunda yer alan Kurumlarında (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Afet ve Acil … Read More

İstanbul Bölge Mitingi

E SEN Konfederasyonumuzun “Yoksulluğa, İşsizliğe, Güvencesizliğe Karşı Birlikte Mücadele” şiarı ile 17 Kasım İzmir, 9 Aralık Samsun, 15 Aralık Adana ve 16 Aralık Diyarbakır bölge mitinglerinin ardından, KESK-DİSK-TMMOB-TTB olarak Bakırköy … Read More