Yazdır
PDF

DEĞERLİ, BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI, TAPU VE KADASTRO, KARAYOLLARI VE İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜKLERİ ÇALIŞANLARI

YAPI YOL SEN Basın Yayın Birimi tarafından yazıldı. on .

DEĞERLİ, BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI, TAPU VE KADASTRO, KARAYOLLARI VE İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜKLERİ ÇALIŞANLARI;

Dünya ekonomik krizi gün geçtikçe derinleşerek devam ediyor. Bu krizin sorumlusu küresel sermayedir. Her ekonomik krizde olduğu gibi, krizlerin faturasını biz emekçilere ve yoksul halklara ödetmek isteniyor.

 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca halka düşük ücretlerle sunulan; kontrol hizmetleri İmar, Planlama, ucuz konut-arsa, Afet öncesi ve sonrası hizmetler hükümetlerin çıkarmış olduğu yasalarla Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yetkileri azaltılarak, bu hizmetler başka kurumlara ve özel sektöre devredilmiş, Bakanlık işlevsiz hale getirilmiştir. Bu durum bakanlık çalışanlarını da özlük ve ücret konusunda olumsuz etkilemiştir.

 

İller Bankası Genel Müdürlüğünün A.Ş. yapılmak istenmesiyle hedeflenen, mali ve teknik gücü sınırlı olan belediyelere karşılıksız veya çok düşük maliyetlerle sunulan hizmetleri de piyasalaştırarak paralı hale getirmektir.

İller Bankası Genel Müdürlüğünün A.Ş. yapılması ne kuruma, ne çalışanlarına ne de hizmet sunduğu belediyelere hiçbir fayda getirmeyecektir. A.Ş. Kanunun taslağında bunları net olarak görebiliriz. Mevcut personeli hiçbir kanunda tanımlanmayan bir sözleşmelilikle çalıştırılacak ve iş güvencelerini de ortadan kaldıracaktır. Çalışan personel sayısı azaltılarak başta bölge müdürlükleri kapatılacaktır. Hizmet verdiği belediyelere çok düşük maliyetlerle ve birçoğuna hiçbir mali yük getirmeden yaptığı hizmetlere son verecektir. Belediyeler piyasadan aldıkları banka kredileriyle hizmet yürütmek zorunda kalacaklardır.

 

Karayolları Genel Müdürlüğü yasasında yapılan değişiklik, Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle yargıdan döndü. Önümüzdeki günlerde bu yasa değişikliği teklifi tekrar gündeme getirilecektir. Bu yasa ile amaçlanan, halktan alınan vergilerle yapılan otoyol ve köprülerde ÜCRETSİZ GEÇİŞ yerine, gelirlerini yerli ve yabancı sermayeye peşkeş çekmektir.

Karayolları personelinin, çalışma şartlarının ağırlığı, arazide görev yapmanın getirdiği sorunlar, yoğun kış koşullarında ve ağır hava şartlarında çalışmanın getirdiği zorluklar, kışın kar mücadelesi, yazın yol yapımı, asfalt, trafik güvenliği ve yol bakım hizmetleri çalışmalarında karşılaştığımız sorunlar, otoyol- köprü ve tünellerde sağlıksız koşullarda çalışmanın yanı sıra özlük ve ücret sorunlarıyla da karşı karşıyayız.

Tapu ve Kadastro işyerlerinde uzun bir süreden beri, bizlerce çok iyi bilinen bir oyun sahnelenmektedir. Tapu Sicil Müdürlüklerinde, idare ve polisiye operasyonlarla Tapu Sicil çalışanları gözaltına alınıp, günlerce insanlık dışı koşullarda tutulmaktadır. Operasyonlar devam ederken tüm Tapu Sicil müdürlükleri çalışanları zan altında ve korku içerisinde sıranın kendisine ne zaman geleceğini beklemektedir. Her tapu çalışanı sabah işine istemeyerek gitmektedir.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve TKGM bürokratları bu operasyonları yönettiklerini, yani polisle ortak çalıştıklarını ileri sürmektedirler. Bürokratların yazmış oldukları ihbar yazıları üzerine müdürlüklerin tuvaletlerine kadar adına mafya ağzı ile “Böcek” dedikleri kameraları yerleştirilmektedir. Tüm insan haklarını hiçe sayarak aylarca insanlar gözetlenmekte ve elde edilen görüntülerden bir senaryo, hatta bazen birisi belden aşağı olmak üzere iki senaryo çıkarıp çalışanlar medya yolu ile suçlu ilan edilmektedirler.

Hâlbuki ciddi bir kurumun bürokratları, kurumunda bir olumsuzluk varsa iç denetim organlarını çalıştırır ve olumsuzlukları bertaraf eder. Fakat biz biliyoruz ki kameralarla aylarca takip etmenin, elde edilen görüntüleri cımbızlayarak TKGM çalışanlarının potansiyel suçlu gibi gösterilmelerinin bir tek adı var.”ÖZELLEŞTİRME ADINA YALAN HABER ÜRETMEK” Çünkü dün Antalya’da, Keçiören’de gözaltına alınıp medya tarafından suçlu gösterilenler, Mahkemelerde beraat ettiler.

Bizler bu oyunları çok iyi biliyoruz. Bu filmleri daha önce TEDAŞ’da, EBK’da, Köy Hizmetleri’nde vb. yerlerde izledik. Aynı oyunu TKGM’de oynamaktadırlar. Sansasyon haberlerin arkasından 3402 sayılı Kadastro Kanununda 5304 sayılı kanunla değişiklik yaparak Kadastronun ihale yolu ile yapılmasını sağladılar. Beş yıldır bu şekilde yapılan kadastronun gerçek kadastro ile hiçbir ilgisi yoktur. İhale ile yapılan kadastroda firmalar, ücretlerini bir an önce alabilmek için çalışanlar üzerinde baskı kurmakta, çalışanları görev yerlerini değiştirmekle tehdit etmekte ve kadastro çalışanının tayinleri firma yetkililerinin istekleri doğrultusunda yapılmaktadır. İhale ile yapılan kadastronun sağlıklı olmadığı ve birçok hak kaybına yol açtığı TBMM Genel kurulunda da uzun uzun tartışıldı. Özellikle Karadeniz Bölgesinde tapu kayıtlarının uygulanmamasından kaynaklı, cinsiyet ayırımı yapılarak, kadınlar hak sahibi yapılmamıştır.

Bu yalan haberlerin altında yatan bir diğer gerçek ise “LİSANSLI TAPU SİCİL BÜROLARI” oluşturma çabasıdır. Lisanslı Tapu Sicil Bürolarının kurulmasını sağlayan yasa tasarısı, bakanlık bürokratı, TKGM’lüğü ve iş takipçileri tarafından ortak hazırlanmaktadır. Bu yasa ile müdürlüklerde çalışan sözleşmeli personelin işine son verilerek, özel bürolarda çalışmaları sağlanacaktır. Nasıl ki kadastronun ihale edilmesi ile gerçek kadastro yapılamaz hale geldiyse, Tapu Sicil Büroları ile de taşınmaz tapu sicilinin tutulmasının hiçbir güvencesi kalmayacaktır.

Halka ücretsiz sunulan, Bayındırlık, Tapu ve Kadastro, Ulaşım ve İller Bankasının yapmış olduğu hizmetlerinin, ücretli hale getirilmesi istenmektedir. Örgütlü olduğumuz kurumlarda oynanan bu oyunlar çalışanların iş ve iş güvencesini ortadan kaldırmak yetmediği gibi, halka verilen bu hizmetler paralı hale getirilmek isteniyor.

 

Bu gidişata ve Özelleştirmelere DUR demek,

İş yerimize ve işimize sahip çıkmak,

Toplu iş sözleşmesi yapmak,

Tüm bu oyunlarını bozmak istiyorsak,

Sendikamız YAPI-YOL SEN’de örgütlenerek, mücadele bayrağını yükseltmeliyiz.