Yazdır
PDF

KAMU EMEKÇİSİ ARKADAŞIM SORUNLARIMIZ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

YAPI YOL SEN Basın Yayın Birimi tarafından yazıldı. on .

Yıllardır, sosyal, ekonomik, özlük ve demokratik haklarımız birer birer elimizden alınıyor. Her geçen gün yaşam standardımız daha da kötüye gidiyor. Her alanda adaletsizlikler artıyor. Siyasi iktidar tek yanlı ücret belirlemeleriyle bizi sefalete mahkum ederken, sıra faiz giderlerine ve rantiyeye geldiğinde kaynak bulmaktan hiç de zorlanmıyor.

Düşük ücretler nedeniyle, eğitim, sağlık, kültür ve barınma gibi en temel ihtiyaçlarımızı dahi karşılayamıyoruz. Sadece düşük ücretlerle değil, haksız tayin ve terfilerle, sürgün ve cezalarla, işyerlerindeki baskılarla ve olumsuz çalışma koşullarıyla da boğuşuyoruz. Kadrolaşmanın, kayırmaların getirdiği tedirginlik sadece yaşamımızı etkilemiyor, aynı zamanda verimliliğimizi de önemli ölçüde düşürüyor.

Cinsiyetimiz, milliyetimiz, mezhebimiz, kültürümüz, düşüncelerimiz, siyasi tercihlerimiz farklı da olsa, ortak sorunlarımız için, çözümleri de ortak bulmak ve bu çözümler için mücadele etmek zorundayız. Birlikten ve örgütlü olmaktan güç doğar. Tüm bu olumsuzluklara karşı ve sorunlarımızın çözümü için ilk adım Yapı-Yol Sen’e üye olmaktır.

KESK, Yapı-Yol Sen. Toplu Sözleşmeli, Grevli, Özgürlükçü ve Demokratik bir yasa mücadelesini sürdürmeye kararlıdır. BU KARARLILIĞA SEN DE KATIL.

20 yıldır yürüttüğümüz kararlı ve onurlu mücadelemizde yeni bir dönemecin eşiğine geldik. Ücretlerimiz için, çalışma koşullarımız için, hak ve özgürlüklerimiz için, insan onuruna yaraşır bir yaşam için 25 KASIM’da Grevdeyiz.

Hiçbir zaman karamsarlığa kapılmayalım, zaman gelir başımızı ellerimizin arasına alıp, giden güne de gelen güne de yanabiliriz. Suçu ve sorumluluğu yalnızca yöneticilere yıkabiliriz. Ancak biz ne kadar kaçarsak kaçalım, gerçekler bizden uzaklaşmaz.

İnsanca yaşanabilecek bir maaşımızın olmadığı, eşit işe eşit ücret ödenmediği gerçeği açıkça ortadadır.

Yorulduğunu sanabilirsin, Umutsuzluğa düşebilirsin, Karanlıklara güç yetmiyor, Hiçbir şeyi değiştiremeyiz ve benzeri şeyleri aklından geçirebilirsin.

Ancak, Kendimizi boşa çıkarmak yerine, tek yumruk, tek vücut olursak, değişime doğru yol alındığını göreceğiz.

 

HADİ ÖYLEYSE;

KARANLIKLARA BAKIP, İÇ ÇEKMEKLE YETİNMEYELİM,

TEK YANLI ÜCRET BELİRLEMELERE KARŞI,

BİZİ SEFALETE MAHKUM EDENLERE KARŞI,

SADAKA ZAMLARINA KARŞI,

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET UYGULANMASI İÇİN,

İNSANCA YAŞANIR BİR ÜCRET İÇİN,

DEMOKRASİ VE TİS HAKKIMIZ İÇİN

25 KASIM’DA GREVDEYİZ