Yazdır
PDF

YAPI-YOL SEN DUYURU

www.yapiyolsen.org tarafından yazıldı. on .

 

D U Y U R U

 

            Bilindiği üzere 15 Temmuz Darbe girişiminden sonra ülke genelinde ilan edilen OHAL ile birlikte çıkarılan KHK’ larla Emekçiler üzerindeki baskı ve sindirme politikası arttırılmış ve binlerce emekçi ihraç edilmiş, açığa alınmış ve sürgün edilmiştir. Bu süreçte çıkarılan KHK’larla Sendikamızdan da ihraçlar ve açığa almalar olmuştur. İhraç edilen arkadaşlarımızla dayanışma amaçlı Sendikamız bütçesi oranında ekonomik anlamda dayanışma uygulamasına başlanmıştır. OHAL uygulamaların getirdiği baskıdan kaynaklı birçok arkadaşımız üyelikten istifa etmiş ve sendikamız ekonomik anlamda maddi sıkıntı içerisine girmiş bulunmaktadır.

            OHAL ve KHK’lardan kaynaklı yaşanan baskılar ve bununla birlikte ekonomik sıkıntıların yaşandığı süreçte, Bir önceki Yürütme Kurulumuzca yapılan değerlendirme sonucunda Sendikamız bütçesinin büyük bir çoğunluğunu personel giderlerinin oluşturduğu tespitine varılmış ve buna göre Sendikamız bünyesinde çalışan Avukat, Mali Müşavir ve Büro elamanlarının her türlü sosyal hakları (ihbar ve kıdem tazminatı) ödenerek sırasıyla işten çıkarılmalarına hemfikir olunmuş,  bu hizmetlerin Yürütme Kurulu Üyeleri tarafından veya partime hizmet alımı yöntemiyle yapılmasına karar verilmiş ve öncelikle sendika Avukatı ile büro çalışanı bir çalışanımızla anlaşarak kazanılmış hakları belli bir süre içerisinde verilmek üzere işlerine son verilmiştir.  

            Mayıs 2017 tarihinde Sendikamız 6. Olağan Genel Kurulunu yaparak yeni Yürütme Kurulu ve zorunlu organlarını belirlemiştir. Seçilen Yürütme Kurulumuzca Sendikamızın içinde bulunduğu durum hakkında genel bir değerlendirme yapılmış, yapılan bu değerlendirmede yayımlanan KHK’lar ile çok sayıda sendika üyesinin ihraç edilmesi ve uzaklaştırılması, ayrıca durumdan etkilenen birçok üyenin de istifa etmeleri nedeniyle Sendikamızın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntının devam ettiği ve giderek sıkıntının yoğunlaştığı kanaatine varılmıştır. Sendikanın tek geliri olan üye aidatlarının önemli oranda azalması, örgütümüzün zorunlu ihtiyaçlarına ve önceliklerine pay ayrılmaması durumu göz önünde bulundurarak, Sendikamızda Mali Müşavir olarak görev yapan çalışanımızın işten çıkarılmasına ve kendisiyle partime hizmet alımı yöntemi teklif edilmiştir. Ancak bu teklifimiz red edilerek hukuki yollara başvuracağını söylemiştir. 

            Buna göre; Sendikamız Avukatı ve Büro çalışanımızın iş akitleri fesih edilmiş, ancak Sendikamız Genel Merkezinde halen Mali Müşavir olarak görev yapan Lale BEKTAŞ’ın yapmış olduğu hizmetin dışardan partime olarak hizmet alımının yapılacağına ilişkin Yürütme Kurulumuz 05.08.2017 tarihinde karar almıştır.  30.11.2017 tarihinden itibaren iş akdinin son verildiğine dair Noter kanalıyla 17.11.2017 tarihinde kendisine ihtarname tebliğ edilmiştir.  Sendikada çalıştığı süre dikkate alınarak hak ettiği (ihbar ve kıdem tazminatı) Türk Lirası olarak eksiksiz bir şekilde hesaplanarak hesabına ödeneceğini bildirilmesine rağmen sendikamız çalışanı Mali Müşavir Lale Bektaş’a noter aracılığı ile gönderilen ihtarı ciddiye almayarak gerek sosyal medyada gerekse telefonlarla çeşitli kurum ve bireyleri arayarak,  Sendikamızın bu kararına karşı çeşitli asılsız söylemlerde bulunarak sürece yön vermeye çalışmaktadır. Alınan kararın özeti ihtarnamede açık ve net bir şekilde belirtilmiştir. Karar 05.08.2017 tarihinde alınmasına rağmen süreç (iş bulması veya iş olanaklarını değerlendirmesi açısından)  uzatılmış, ancak bu süreç içerisinde kendi içerisinde olanak değerlendirmesi yapmak yerine örgütümüze karşı karalama kampanyası yaptığı açıkça ortadadır.

Sendikamızın kuruluşundan bu güne kadar tüm anti demokratik uygulamalara karşı vermiş olduğumuz mücadele ve onurlu duruşuyla kamuoyundaki saygınlığı tüm çevrelerce bilinmektedir.  Yürütme Kurulumuzca bugüne kadar çeşitli ekonomik tedbirler alınmış ve almaya devam etmektedir. Buna göre; Sendikamızın örgütsel menfaatleri ve öncelikleri dikkate alınarak, Sendika gelirinin yaklaşık %11’i (6.000 TL) tek bir çalışana verme hakkımız yok.  Sendika gelirinin sadece üye aidatlarının olduğu bilinmektedir. Bu gelirin öncelikli olarak örgütlenme, eğitim, işyeri ziyaretleri, hukuksal giderler, ihraç edilen üyelerimizle dayanışma ve benzeri örgütsel öncelikler için programlanacağı temel ilkemizdir.

Sendikamızın mücadeleci ruhuna ve onurlu duruşuna karşı aykırı davranışlarda bulunan Sn. Lale Bektaş’ın mezhepsel ayrım yapıldığından dolayı işten çıkarıldığını etrafa yaymakta olup, bunun tamamen iftira olduğu ve ilkelerimize de ters düştüğünü beyan ediyoruz.  Sendikamıza ait bilgiler yetkisiz kişi veya kişilerle paylaşmış ve paylaşmayı da devam etmektedir. Sendikamız kurulduğundan beri; kimlik, mezhep, ırk, dil, din ve düşünce ayrımı gözetmeksizin bütün üyelerimize, üye olmayan kamu çalışanlarına aynı

 

mesafede yaklaşmış kimin kim olduğunu sorgulamamış ve böyle bir şeye de ihtiyaç duymamıştır. Örgütsüzlerin örgütü olmuş, taşeron mücadelesinin ilk çalışmalarını yapmış, mağdurların sesi olmuş bir sendika olduğunu birbirimize hatırlatmanın anlamı olmadığını düşünüyoruz. Bu iftiralar bizi derinden yaralamakta ve üzmektedir.

Bu bağlamda; tüm dost kurum ve kuruluşların konunun bu çerçevede bilgi alınması, Ayrıca, tüm üyelerimiz, Şube yürütme kurullarımız ve tüm kadrolarımızın bilgilerine sunulur.

           

 

 

 

 

YAPI-YOL SEN

GENEL MERKEZ YÜRÜTME KURULU