Yazdır
PDF

2018-2019 TİS TALEPLERİMİZ

www.yapiyolsen.org tarafından yazıldı. on .

7.BAYINDIRLIK, İNŞAAT VE KÖY HİZMETLERİ HİZMET KOLU

 

Yol, Yapı, Altyapı, Tapu ve Kadastro Emekçileri Sendikası

(YAPI-YOL SEN)

 

                 Sendikamız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İler Bankası A.Ş. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, TOKİ ve AFAD işkolunda örgütlü bulunmaktadır.

            İşkolumuz, ülkenin alt ve üst planlarının, yol ve köprülerinin yapım ve işletmeleri, tapu ve kadastro hizmetleri, deprem ve afet gibi hizmetler üreten ve yürüten bir işkoludur.   Bu kurumlar aynı zamanda siyasi iktidarların, sermayenin rant ve yolsuzluklarını da içinde barındıran bir işkoludur.

               İşkolumuzun yürüttüğü ve yukarıda belirtiğimiz hizmetlerin büyük bir kısmının piyasa koşullarına terk edildiği, piyasadan hizmet alımına geçildiği, taşeronlaştırma vb. yollarla tasfiye edilmek istenmektedir.

    İşkolunda örgütlü olan Sendikamız YAPI YOL-SEN üyelerine yönelik kurum idarecileri tarafından çeşitli baskı ve sürgünler uygulanmakta, özlük ve sosyal haklardan kısmen mağdur edilmeye çalışılmaktadırlar.  

 

Genele olan TİS Taleplerimiz.

   01 Ağustos 2017 tarihinde başlanacak, 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. dönem “Toplu Sözleşme” görüşmeleri sürecinde, Kamu Emekçileri başta olmak üzere, anti demokratik uygulamalarla karşı karşıya kalan toplumun tüm kesimlerinin taleplerini kapsayacak şekilde ortaklaştırılmalı. Bu bağlamda öncelikle görüşme masasında öne çıkarılması gereken talepler;

  • ØOlağanüstü Hal derhal kaldırılmalı,
  • ØKamu Emekçilerini ihraç eden KHK’lar iptal edilerek, Haksız, Hukuksuz ve sorgusuz bir şekilde işinden atılan Kamu Çalışanları işlerine hemen iade edilmeli,
  • ØTüm Kamu Çalışanlarına Anayasal hak olan Güvenceli iş sağlanmalı,
  • Ø4688 sayılı Yasa başta GREV hakkı olmak üzere Sendikal mücadeleye uyum sağlayan bir Yasa haline dönüştürülmeli,
  • ØEk ödemelerin emekliliğe yansıtılması ve emekli maaşları buna göre düzenlenmeli,
  • Øİnsanca yaşanır ücret için “Temel Ücret” belirlenmeli.
  • ØKadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın kaldırılması, yaşanan Kadın cinayetlerinin durdurulması için yasal düzenleme yapılmalıdır. 

 

İşkolumuzda Ana Başlıklarıyla Yaşanan Kimi Sorunlar:

1-      Yıkılan İl ve İlçelerde 2-3 ay süre ile Teknik personelin Bölgede görevlendirilmesi mağduriyete yol açmakta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Genel Müdürlüklerin çıkarmış oldukları Yönetmeliklerle çalışanları rotasyona tabi tutarak sürgün ve çeşitli mağduriyetler uygulanmaktadır.  

2-      Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı çalışanlarının, yaptıkları riskli işlerden dolayı, ilgili çalışanlara her hangi bir risk tazminatını ödenmiyor.

3-      Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; müfettişlerce tutulan raporlar gerekçe yapılarak tayin çıkartılmakta veya Performans düşüklüğü bahane edilerek disiplin cezasını vermeye yönelik uygulamalarla çalışanlar baskı altına alınmıştır.  

4-      Teknik hizmetler sınıfı kadrosundaki çalışanların büyük bir kısmına seyyar görev tazminatı ödenmiyor, çalışanları bu haktan yararlandırmamak için çeşitli bahaneler uydurulmaktadır.

Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Taleplerimiz;

1-      644 sayılı KHK ile düzenlenen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın mevcut çalışanlara Kariyer Uzmanı kadrolarına atanma hakkı verilmesi için gerekli düzenleme yapılmalıdır.

2-      Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Memuru Kadrosunda görev yapan, Üniversitelerin “Arşiv Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge” bölüm mezunları 644 Sayılı KHK’de tanımlanan Arşivci kadrosuna alınmalıdır.

3-      Tapu ve Kadastro hizmetlerinin mülkiyet açısından önemlilik derecesi gereğince her hangi bir yanlışlığa meydan verilmemesi açısından ana dilde hizmet verilmelidir.

4-      Zorunlu olarak fazla mesaiye kalan çalışanlara, fazla mesai ücretleri AKP-Memur Sen TİS sözleşmesindeki göstermelik ücretten kurtulmalı ve reel mesai ücreti verilmelidir.

5-      Harcırah ve Seyyar Görev Tazminatı günün koşullarına göre güncellenmelidir.

6-      Karayolları Bakım ve Trafik Teknik görevlilerine araç kullanım (Şoför) ücreti verilmelidir.

7-      İlbank A.Ş. çalışanlarına Temettü Payının çalışanlara tam olarak ödenmelidir.

8-      Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı çalışanlarına risk tazminatı verilmelidir.

9-      Ulaşım, (Oto yol ve Köprü) Afet, İmar ve Kentsel Dönüşüm gibi hizmetler rant için değil,  nitelikli ve parasız kamu hizmeti olarak verilmeli, bunun için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.   23.07.2017

 

                                                                                                           YAPI-YOL SEN

                                                                                           MERKEZ YÜRÜTME KURULU