Yazdır
PDF

BİREYSEL DEĞİL, KAMUSAL EMEKLİLİK

www.yapiyolsen.org tarafından yazıldı. on .

BİREYSEL DEĞİL, KAMUSAL EMEKLİLİK

 

Zorunlu Bireysel Emeklilik Uygulaması, Kamuda istihdam edilen ve 45 yaşını doldurmamış olan tüm çalışanlar için 1 NİSAN 2017 tarihinden itibaren başlamıştır.

Özel sektörde çalışanlar için uygulama işyerinde çalışan sayısına göre 2017/Ocak ayından itibaren başlamış. 

 Cayma hakkını kullanmak isteyen üyelerimiz, aşağıda yazılı örnek dilekçeden yararlanarak ilgili emeklilik şirketine dilekçe verebilirler.

 

 

………………………………………………… EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİNE

 …….........…..

6740 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun Ek 2. Maddesi uyarınca zorunlu olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edildiğim bilgisi .… /.… / 2017 tarihinde tarafıma iletilmiştir

Aynı kanun maddesine göre sahip olduğum cayma hakkımı kullanarak otomatik bireysel emeklilik siteminden çıkmak istiyorum.

Bu kapsamda adıma düzenlenen sözleşmenin feshedilerek, yapılan kesintiler ve varsa yatırım gelirlerinin yasal süresi içerisinde tarafıma iadesini talep ediyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

…. /…. / 2017

Adı Soyadı

      İmza

 

T.C. Kimlik No :

Çalıştığı Kurum:

IBAN :

Adres :

e-posta :

Telefon :