Yazdır
PDF

YAPI-YOL SEN DİYARBAKIR ŞUBESİ GENEL KURUL İLANI

www.yapiyolsen.org tarafından yazıldı. on .

Şubemizin 6. Olağan Genel Kurulu 25 Mart 2017 Cumartesi Günü saat 10.00 da Eğitim Sen Diyarbakır 1 No.lu Şubesinde aşağıdaki  gündemle toplanmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurulun 26 Mart 2017 Pazar günü saat 10.00 ‘da aynı yerde ve aynı gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1-      Yoklama ve Açılış

2-      Diven Seçimi 

3-      Saygı Duruşu

4-      Şube Başkanın Konuşması 

5-      Konukların Konuşması

6-      Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları Raporlarının okunması, görüşülmesi ve aklanması,

7-      Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları asil ve yedek üyeleri ile Üst kurul delege adaylarının tespiti.

8-      Zorunlu organların seçimi (Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulu Üyelerinin ve Üst Kurul Delegelerinin seçimi)

9-      Dilek ve temenniler

10-   Kapanış.

YAPI-YOL SEN DİYARBAKIR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

TOPLANTININ YAPILACAĞI ADRES:

Eğitim Sen Diyarbakır 1 No.lu Şubesi Ekinciler Cad.

Kalender Center kat:6 no: 9 Ofis           DİYARBAKIR