Yazdır
PDF

YAPI-YOL SEN ANTALYA ŞUBESİGENEL KURUL İLANI

www.yapiyolsen.org tarafından yazıldı. on .

Şubemizin 6. Olağan Genel Kurulunun 11 Mart 2017 Cumartesi Günü saat 10.00 da aşağıdaki gündemle toplanmasına, çoğunluk sağlanmadığı takdirde Genel Kurulun 18 Mart 2017 Cumartesi günü saat 10.00 ‘da aynı yerde ve aynı gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1-      Yoklama

2-      Divan Seçimi

3-      Açılış Konuşması

4-      Saygı Duruşu

5-      Konukların Konuşması

6-      Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları asil ve yedekleri ile Üst kurul delege adaylarının tespiti.

7-      Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları Raporlarının okunması, görüşülmesi ve aklanması,

8-      Zorunlu organların seçimi (Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulu Üyelerinin ve Üst Kurul Delegelerinin seçimi)

9-      Dilek ve temenniler

10-  Kapanış.

YAPI-YOL SEN ANTALYA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

TOPLANTININ YAPILACAĞI ADRES:

Sinan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi

Davarcılar İşhanı Kat:4 / ANTALYA