Yazdır
PDF

YAPI-YOL SEN KONYA ŞUBESİ GENEL KURUL İLANI

www.yapiyolsen.org tarafından yazıldı. on .

Yapı- Yol Sen Konya Şubesinin 6. Olağan Genel Kurulu 21.02.2017 tarihinde, Saat 11:00' de  Aşağıdaki gündem uyarınca yapılacaktır. Toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 28.01.2017 günü aynı yer, saatte ve aynı gündemle aşağıda belirtilen adreste yapılacaktır.

 

GÜNDEM :

 

 1. Yoklama

 2. Divan Seçimi

 3. Açılış Konuşması

 4. Saygı Duruşu

 5. Konukların Konuşması

 6. Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları asil ve yedekleri ile üst kurul delege adaylarının tespiti

 7. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, mali rapor, Denetleme ve disiplin Kurulu raporlarının okunması, görüşülmesi ve aklanması

 8. Zorunlu organların seçimi

  (Yönetim, Denetleme, Disiplin ve Üst Kurul Delegelerinin seçimi)

 9. Dilek ve Temenniler

 10. Kapanış

 

İlan olunur

A D R E S :                                                 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Toplantı Salonu Ankara yolu/Selçuklu                            

 

 

           YAPI-YOL SEN KONYA ŞUBESİ

YÖNETİM KURULU