Yazdır
PDF

YAPI-YOL SEN KOCAELİ ŞUBESİ GENEL KURUL İLANI

www.yapiyolsen.org tarafından yazıldı. on .

Yapı- Yol Sen Kocaeli Şubesinin 6. Olağan Genel Kurulu 18.02.2017 tarihinde, Saat 11:00' de  Aşağıdaki gündem uyarınca yapılacaktır. Toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 25.02.2017 günü aynı yer, saatte ve aynı gündemle aşağıda belirtilen adreste yapılacaktır.

GÜNDEM :

 1. Yoklama

 2. Divan Seçimi

 3. Açılış Konuşması

 4. Saygı Duruşu

 5. Konukların Konuşması

 6. Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları asil ve yedekleri ile üst kurul delege adaylarının tespiti

 7. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, mali rapor, Denetleme ve disiplin Kurulu raporlarının okunması, görüşülmesi ve aklanması

 8. Zorunlu organların seçimi

  (Yönetim, Denetleme, Disiplin ve Üst Kurul Delegelerinin seçimi)

 9. Dilek ve Temenniler

 10. Kapanış

İlan olunur

A D R E S :                                                                   

Ömerağa Mah Tahsin Marmara Sok

Seymen APT. No:4 Kat:4

İZMİT                                             

 

 

YAPI-YOL SEN KOCAELİ ŞUBESİ

YÖNETİM KURULU