Yazdır
PDF

OTOYOL BAKIM MEMURLARINA YÖNELİK TCK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SENDİKAMIZ TARAFINDAN YAZILAN EVRAK

www.yapiyolsen.org tarafından yazıldı. on .

Sayı          : 2013-311/0896                                                                 04.12.2013                                                     

Konu       : Otoyol Bakım Memuru Unvanı

 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına)

            Genel Müdürlüğünüz 1. Bölge Müdürlüğü faaliyet alanı içersinde bulunan Otoyol İşletme Şefliklerinde görev yapan, Gişe Memuru kadrosundaki personelin, kadroları idarenizce değiştirilerek Genel İdari Hizmetler sınıfında Memur kadrosuna atamalarının yapıldığı bilinmektedir.

            Bilindiği üzere, Otoyol İşletme Şefliklerinde görev yapan söz konusu personeller, daha önce Gişe Memuru Kadrosundayken arazi tazminatı (Seyyar Görev Tazminatı) ödenekleri kendilerine ödenmekte idi. Söz konusu personellerin kadroları değiştirilerek, Genel İdari Hizmetler sınıfında, Memur kadrosuna atandıktan sonra, Otoyol İşletme Şefliklerinde aynı görevlerine devam etmektedirler. Ancak aynı işi yapan aynı personellere arazi tazminatının ödenmediği ve aynı haktan yararlanmak istediklerine ilişkin Sendikamıza sorunlarının giderilmesi için çeşitli girişimlerde bulunmaktadırlar.

            Genel Müdürlüğünüzün Otoyol İşletme Şefliklerinde görev yapan personellerin mağduriyetine mahal verilmemesi açısından ve aynı işi yapmaları nedeniyle, Seyyar Görev Tazminatının ödenmesinin sağlanması, ayrıca sorunun çözümüne ilişkin, Genel Müdürlüğünüzce Kadro Unvan Cetveline, “Otoyol Bakım Memuru” unvanının eklenmesi için gerekli işlemlerin yapılması hususunu;

            Genel Müdürlüğünüzce gerekli sağduyunun gösterilmesini bekler ve konu hakkında yapılacak işlemin neticesinden Sendikamıza bilgi verilmesini arz ederiz.